Skip to main content

Veiligheidsinformatie

Wat is een veiligheidsinformatieblad?

Wij stellen de veiligheidsinformatiebladen en UFI code per product ter beschikking op de productpagina van onze website.

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

Bedrijven die gevaarlijke producten op de Nederlandse markt brengen, zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het ECHA aan te leveren. Gevaarlijke producten zijn te herkennen aan gevaarsymbolen op het etiket. Deze verplichting volgt uit artikel 45 van de CLP Verordening (EU) 1272/2008. Vanaf 1 januari 2021 verandert de procedure van aanlevering. Bedrijven leveren dan niet meer direct bij het NVIC aan maar via een PCN portall van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Veiligheidsinformatiebladen zijn dus niet bedoeld voor privé-personen die dergelijke producten kopen voor eigen gebruik: hiervoor dienen de etikettering op de verpakking en de eventuele bijgesloten gebruiksvoorschriften.

Wat is een UFI?

Een Unieke Formule-Identificatie (UFI) is een unieke code van zestien tekens voor een specifieke samenstelling van uw product. De UFI-code is gekoppeld aan een productnotificatie. De UFI-code komt op het etiket of op de verpakking in de buurt van het etiket van uw product, zodat hulpverleners deze code direct aan het vergiftigingencentrum kunnen doorgeven. Bij het vergiftigingencentrum kan hierdoor snel de relevante informatie opgezocht worden, waarmee de hulpverleners zonder onnodige vertraging de vereiste zorg kunnen bieden.

Om deze reden moet de UFI-code goed zicht- en leesbaar en onuitwisbaar op het etiket of op de verpakking in de buurt van het etiket worden aangebracht met in hoofdletters de afkorting UFI ervoor.

 

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar shop